• admin Društvo indijsko slovenskega prijateljstva

O društvu

Home  >>  O društvu

Društvo indijsko slovenskega prijateljstva je prostovoljna, humanitarna, nevladna, nepolitična in nedobičkonosna oblika organizacije, ustanovljena v skladu z Zakonom o društvih. Društvo deluje po naslednjih načelih: prostovoljnost, dobrodelnost, nedobičkonosnost, solidarnost, neodvisnost in javnost. Poslanstvo Društva je doprinesti k prijateljskim odnosom med obema državama in njunimi državljani, predvsem na področju kulture, izobraževanja, družbe in duhovnosti.