Delovanje

Home  >>  Delovanje

Društvo indijsko slovenskega prijateljstva
Martina Krpana ulica 28, Ljubljana, Si
tel.: + 386 1 5053522, + 386 40 891081
drustvo.isp(at)gmail.com – www.ind-slo.si

  • proaktivno in sistematično obveščanje članov, zainteresiralnih javnosti in medijev o aktivnostih društvain partnerjev društva;
  • spletna predstavitev v slovenskem in angleškem jeziku;
  • posredovanje spročil medijem ob pomembnjših dogodkih v Republiki Indiji oziroma v povezavi z Republiko Indijo in njenimi državljani;
  • organizacija dogodkov in izobraževanj – predavanja in družbna srečanja (potopisna predavanja, fotografske razstave, kulturni in kulinarični dogodki…)
  • izvajanje aktivnosti z namenom povečevanja večjega zavedanja in znanja o družbi, kulturah, običajih in duhovnih praksah Republike Indije;
  • aktivno sodelovanje s predstavništvi Republike Indije
  • pomoč pri zagotavljanju kvalitete življenja državljanov Republike Indije v Republiki Sloveniji;

 

Pristopnica

Izpolnjeno pristopnico pošljite na naslov Društvo indijsko slovenskega prijateljstva, Martina Krpana 28, 1000 Ljubljana, ali scan oz. fotografijo na drustvo.isp(at)gmail.com

pdf-icon Povezava do pristopnice