Poslanstvo

Home  >>  Poslanstvo

  • proaktivno in sistematično obveščanje članov, zainteresiralnih javnosti in medijev o aktivnostih društvain partnerjev društva;
  • posredovanje spročil medijem ob pomembnjših dogodkih v Republiki Indiji oziroma v povezavi z Republiko Indijo in njenimi državljani;
  • organizacija dogodkov in izobraževanj – predavanja in družbna srečanja (potopisna predavanja, fotografske razstave, kulturni in kulinarični dogodki…)
  • izvajanje aktivnosti z namenom povečevanja večjega zavedanja in znanja o družbi, kulturah, običajih in duhovnih praksah Republike Indije;
  • aktivno sodelovanje s predstavništvi Republike Indije
  • pomoč pri zagotavljanju kvalitete življenja državljanov Republike Indije v Republiki Sloveniji;